Tee toimistotyöstä mielekkäämpää

Moni pitää toimistotyötä tylsänä. Jollekin toiselle siisti toimistotyö on taas unelmien täyttymys. Vaikka toimistotyö olisikin unelmatyö niin, kun toimistotyötä on tehnyt tarpeeksi pitkään, alkaa huomata myös sen negatiiviset puolet. Tästä syystä onkin tärkeää tehdä toimistotyöstä mahdollisimman mielekästä. Tälle sivulle on koottu joitakin vinkkejä tätä tavoitetta silmällä pitäen.

Luo toimistotiloista mahdollisimman viihtyisät

Ensinnäkin on erityisen tärkeää, että toimistotilat ovat mahdollisimman viihtyisät. Viihtyisyyttä voi lisätä vaikkapa väreillä, erilaisilla tekstiileillä ja muilla työntekijöille mieleisillä seikoilla. Suuri osa työntekijöistä pitää siitä, että heillä on työpisteellään edes hieman yksityisyyttä ja tämä onkin hyvä pitää mielessä, vaikka avoimet toimistotilat ovatkin viime aikoina yleistyneet.

Huolehdi taukotilojen viihtyisyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta

On tärkeää, että työntekijät ehtivät edes hieman palautua tauoilla. Jos ruokailu tapahtuu toimistolla, on tähän hyvä varata asianmukaiset tilat. Toisinaan voi olla hyvä idea katsoa vaikkapa em koripallo 2017 -kisoja televisiosta tauon aikana saadakseen ajatukset edes hetkeksi irti työstä. Työntekijöillä on hyvä olla myös jonkinlaiset kaapit, joissa he voivat säilyttää omia henkilökohtaisia tavaroitaan.

Taukojumppa saa sekä vartalon että mielen liikkeelle

Istumatyötä tekevän tulee huolehtia riittävästä liikunnasta. Taukojumppa onkin hyvä idea. Jumpata voi vaikkapa oman työpisteen vieressä. On tärkeää venytellä sekä rentoutua. Hyvä taukojumppa saa vartalon lisäksi myös mielen liikkeelle ja jos tuntuu siltä, että flow on kadoksissa, voikin olla hyvä idea pitää pieni tauko ja jumpata vaikkapa vain viiden minuutin ajan.

Huolehdi työtilojen ergonomiasta

Ergonomiasta huolehtiminen on erityisen tärkeää puhuttaessa toimistotyöstä. Vääränlainen istuma-asento voi aiheuttaa ikäviä kipuja ja on jopa huomattu, että väärä työasento heikentää helposti työtulosta. Työssä, jossa kirjoitetaan paljon näppäimistöllä, on tärkeää huolehtia myös ranteiden ergonomisesta asennosta. Erilaiset rannetuet voivat auttaa ennaltaehkäisemään ranteiden rasitusvammoja.

Aivoriihen avulla on mahdollista saada aikaan aivan uudenlaisia ideoita

Aivoriihi on hyvä keino luoda uusia ideoita. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, ettei lennokkaitakaan ideoita tyrmätä alkuunsa, vaan kaikenlaiset ideat ovat alkuvaiheessa tervetulleita. Näistä ensialkuun hulluiltakin kuulostavista ideoista voikin lopulta kehittyä niitä kaikista parhaita.

Erilaiset työyhteisön yhteiset tapahtumat hitsaavat työntekijät yhteen ja auttavat luomaan me-henkeä

Kun tehdään työtä toimistossa, jossa saattaa parhaimmillaan työskennellä jopa kymmeniä ihmisiä yhtaikaa, on erityisen tärkeää huolehtia hyvästä työilmapiiristä. Erilaiset työyhteisön yhteiset tapahtumat ja illanvietot voivat auttaa tässä tavoitteessa. Ne voivat auttaa hitsaamaan työntekijöistä kiinteän yhteisön, jonka me-henki on vahva. Huono työilmapiiri tekee työnteosta helposti epämiellyttävää ja saattaa olla jopa burn outin vahva taustatekijä.

Työyhteisöjen yhteisissä tapahtumissa on kuitenkin myös tärkeää muistaa, että kaikki eivät välttämättä pidä erilaisista ryhmäytymisleikeistä, joissa saattaa olla sellaisiakin tehtäviä, jotka osa osallistujista saattaa kokea noloina. Kaikki eivät halua etsiä työkaverin paidan alle piilotettuja viestilappusia tai istua työkaverin sylissä ryhmäytymisleikkien tuoksinassa. Toisinaan melko vapaa oleilu kivoissa puitteissa saattaakin olla ihan kaikista parasta tekemistä. Hyvä ruoka ja rauhallinen tunnelma voivat auttaa ihmisiä tutustumaan toisiinsa entistä syvemmin.

Yhteinen tavoite ja visio ovat erittäin tärkeitä

On tärkeää, että toimistotyötä tekevillä saman yrityksen työntekijöillä on yhteinen tavoite – visio, jota kohti kaikki tavoittelevat. Joskus onkin hyvä pysähtyä määrittelemään tämä tavoite. Jos nimittäin tavoite ei ole kaikille työntekijöille selvillä, on tilanne aikalailla sama kuin veneessä, jota toinen soutaja soutaa toiseen suuntaan toisen huovatessa toisaalle. Tällainen vene ei pääse perille kovinkaan tehokkaalla tavalla. Samoin käy yritykselle, jonka työntekijöille ei ole yhteistä visiota. Onkin tärkeää määritellä yrityksen ja työyhteisön yhteinen visio mahdollisimman tarkasti. Tämän jälkeen on hyvä määritellä ne keinot, joiden avulla pyritään tämä visio saavuttamaan.

Vision luomisessa yrityksen johdolla on merkittävä asema. Puhutaankin hyvästä johtamisesta ja hyvästä johtajuudesta. Yrityksen brändäämisessä visiolla on keskeinen asema ja brändääminen on nykyisin yksi tärkeimmistä yrityksen markkinointikeinoista. On tärkeää, millainen kuva yrityksellä on sen potentiaalisten asiakkaiden silmissä ja nimenomaan brändäämisellä pyritään vaikuttamaan tähän mielikuvaan. Elleivät työntekijät tiedä itsekään yrityksen visiota tai elleivät he ole sitä sisäistäneet, eivät he voi olla mukana tukemassa yrityksen vision toteutumista. Jos sinusta tuntuu, ettet oikein tiedä oman työpaikkasi visiota, ota asia puheeksi työpaikallasi – muutoin olet kuin laiva, joka ajelehtii ulapalla ilman suuntaa ja kompassia.

Similar Posts